Βερίκοκο

Βερίκοκο

 

Πίνακας ωρίμανσης

MAYJUNEJULYAUGUSTSEPTEMBEROCTOBERNOVEMBER
10-1515-20
20-2525-301-55-1010-1515-2020-2525-301-55-1010-1515-2020-2525-301-55-1010-1515-2020-2525-301-55-1010-1515-2020-2525-301-55-1010-1515-2020-2525-301-5
MAYA COT
WONDER COT
TSUNAMI EA 5016
RUBISTA IPSEA 140
BORA
LILLY COT
RUBILIS
MEDFLO
RUBISSIA
RUBELY
BIG RED EA 4006
MONSTER COT
MEDIVA
LADY COT
FARBELA
FARBALY IPS 2.4.37
FARHIAL IPS 2.4.58
FARDAO IPS 2.3.81