Νεκταρίνια

Νεκταρίνια

Πίνακας ωρίμανσης

ΙΟΥΝΙΟΣΙΟΥΛΙΟΣΑΥΓΟΥΣΤΟΣΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
10-1515-2020-2525-301-55-1010-1515-2020-2525-311-55-1010-1515-2020-2525-301-55-1010-1515-20
BIG BANG
BIG HAVEN
BIG TOP
HONEY KISS
ALI TOP
PIT STOP
QONQUETTE
VENUS
ORION
SWEET LADY
MORSIANI 90
LATE FAIR
NECTA DIVA