Σχετικά με εμάς

Ίδρυση

agriculture-77RHKKA

Η εταιρεία ΟΛΥΜΠΙΑ ΓΗ Ι Κ Ε ιδρύθηκε το 2017 από μια ομάδα επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται εδώ και χρόνια στον τομέα του εμπορίου και της τεχνολογίας και έχουν ως κοινή στάση ζωής, τον υγιή τρόπο διατροφής και την διασφάλιση υγιεινών συνθηκών διαβίωσης. Από αυτή τη βασική ιδέα προέκυψε η ιδέα της χρήσης του εταιρικού ονόματος το οποίο αναδεικνύει τα Ελληνικά ιδεώδη και τις διεθνείς θεμελιώδης αξίες που καθιέρωσε η αρχαία Ελληνική κουλτούρα στη δυτικό πολιτισμό και συνοπτικά περιγράφονται στη λέξη «ευ ζείν ». Από ίδιες αξίες ακολούθως προέκυψαν και τα εμπορικά σήματα για τη σειρά των προϊόντων που διαχειρίζεται η εταιρεία.

Εγκατάσταση

Για την υλοποίηση του σχεδίου της, η εταιρεία έχει συνάψει στρατηγικές συμφωνίες αναλαμβάνοντας τη διοίκηση δύο κεντρικών συνεταιριστικών γεωργικών ομάδων παραγωγών στα πιο σημαντικά σημεία διαλογής και μεταποίησης γεωργικών προϊόντων στην Ελλάδα και ενός εργοστασίου παραγωγής απολυμαντικών καλλυντικών και ειδών οικιακού καθαρισμού.

agriculture-77RHKKA

Το ένα εργοστάσιο συλλογής και διαχείρισης γεωργικών προϊόντων 3500
τετραγωνικών μέτρων βρίσκεται στην περιοχή της Αργολίδας στην Πελοπόννησο,
και επεξεργάζεται κυρίως εσπεριδοειδή και το δεύτερο, 2500 τετραγωνικών
μέτρων, βρίσκεται στην περιοχή της Βέροιας όπου διαχειρίζεται τα πυρηνόκαρπα
αγροτικά προϊόντα.

Πέραν τούτου έχει εγκριθεί συγχρηματοδοτούμενο επενδυτικό πλάνο (με
κοινοτικούς και ιδίους πόρους ΦΕΚ 27/11/2019 48605αφ4282) για την υλοποίηση
νέων υπερσύγχρονων εγκαταστάσεων αποθήκευσης, διαλογής, επεξεργασίας,
τυποποίησης και ψυγείων στη περιοχή της Ημαθίας.

Παράλληλα έχουν ήδη
υλοποιηθεί μεγάλες επενδύσεις για τον εκσυγχρονισμό των μηχανημάτων και την
ποιοτική αναβάθμιση των προϊόντων.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Η εταιρεία για τη διασφάλιση ποιότητας και την αντίστοιχη λειτουργία οργανικών μηχανισμών της, έχει λάβει διεθνώς αναγνωρισμένες πιστοποιήσεις.

I.F.S.
ΟΛΥΜΠΙΑ ΓΗ Ι.Κ.Ε.
Code No: 03003001640

ISO 9001:2015
ΟΛΥΜΠΙΑ ΓΗ Ι.Κ.Ε.
Code No: 03003001640

B.R.C
ΟΛΥΜΠΙΑ ΓΗ Ι.Κ.Ε.
Code No: 03003001640

GLOBAL GAP
ΟΛΥΜΠΙΑ ΓΗ Ι.Κ.Ε.
Code No: 03003001640