Dodavatelé – Zákazníků

Dodavatelé

agriculture-77RHKKA

 Družstvo má vytvořenou síť 1200 spolupracujících dodavatelů výrobců, se kterými postupně ve spolupráci s certifikovanými agronomy a chemiky rozvíjí integrovaný systém managementu jakosti výrobků a využívá nejmodernější metody.


V celém tomto spektru je hlavní prioritou důsledné zabezpečování kvality produktů družstva pro konečného spotřebitele.


Naši dodavatelé jsou rozšířeni v Řecku i v zahraničí a jsou vybíráni s hlavním kritériem záruk na bezpečné a kvalitní dodávky surovin a primárních produktů.

Zákazníků

 Zároveň se etablovala na exportním trhu zemědělských produktů v evropských a asijských zemích, přičemž má partnerství s prestižními mezinárodními společnostmi v širokém geografickém distribučním rámci:


● EVROPA (ITÁLIE RAKOUSKO NĚMECKO NIZOZEMSKO FRANCIE MAĎARSKO
RUMUNSKO UKRAJINA ŠPANĚLSKO BULHARSKO SRBSKO CHORVATSKO ČERNÁ HORA
KOSOVO SLOVINSKO ČESKÁ REPUBLIKA SLOVENSKO ALBÁNSKO BOSNA BĚLORUSKO)
● ASIE (KATAR JORDÁNSKO GRUZÍNSKO INDIE DUBAJ

agriculture-77RHKKA