Založení

Družstvo bylo založeno v roce 2020 skupinou podnikatelů – výrobců, kteří zde léta působí v oblasti obchodu a výroby zemědělských produktů. Z této základní myšlenky vzešla myšlenka použít název společnosti, který zvýrazňuje řecké ideály a mezinárodní základní hodnoty stanovené starořeckou kulturou v západní civilizaci a stručně popsané slovem „ev zein“.

Ze stejných hodnot následně vznikly i ochranné známky pro řadu produktů spravovaných družstvem.

Instalace

Na realizaci svého plánu družstvo uzavřelo strategické dohody, které přebírají řízení dvou centrálních družstevních zemědělských skupin výrobců v nejdůležitějších třídících a zpracovatelských místech zemědělských produktů v Řecku.

PRODUKTY (ZEMĚDĚLSKÉ)

Družstvo spravované produkty, které si zachovávají zejména exportní charakter, pocházejí ze všech geografických oblastí Řecka a týkají se širokého spektra produktů, které pokrývají celý kalendářní rok.

Dodavatelé

Družstvo má vytvořenou síť 1200 spolupracujících dodavatelů výrobců, se kterými postupně ve spolupráci s certifikovanými agronomy a chemiky rozvíjí integrovaný systém managementu jakosti výrobků a využívá nejmodernější metody. V celém tomto spektru je hlavní prioritou důsledné zabezpečování kvality produktů družstva pro konečného spotřebitele. Naši dodavatelé jsou rozšířeni v Řecku i v zahraničí a jsou vybíráni s hlavním kritériem záruk na bezpečné a kvalitní dodávky surovin a primárních produktů.

Zákazníků

Zároveň se etablovala na exportním trhu zemědělských produktů v evropských a asijských zemích, přičemž má partnerství s prestižními mezinárodními společnostmi v širokém geografickém distribučním rámci:


● EVROPA (ITÁLIE RAKOUSKO NĚMECKO NIZOZEMSKO FRANCIE MAĎARSKO
RUMUNSKO UKRAJINA ŠPANĚLSKO BULHARSKO SRBSKO CHORVATSKO ČERNÁ HORA
KOSOVO SLOVINSKO ČESKÁ REPUBLIKA SLOVENSKO ALBÁNSKO BOSNA BĚLORUSKO)
● ASIE (KATAR JORDÁNSKO GRUZÍNSKO INDIE DUBAJ

Kontakt

LOGO (2)