Založenie

Družstvo bolo založené v roku 2020 skupinou podnikateľov – výrobcov, ktorí tu roky pôsobia
v oblasti obchodu a výroby poľnohospodárskych produktov. Z tejto základnej myšlienky
vzišla myšlienka použiť názov spoločnosti, ktorý zvýrazňuje grécke ideály a medzinárodné
základné hodnoty ustanovené starogréckou kultúrou v západnej civilizácii a stručne popísané
slovom „ev zein“.

Z rovnakých hodnôt následne vznikli aj ochranné známky pre radu produktov spravovaných
družstvom.

Inštalácia

Na realizáciu svojho plánu družstvo uzatvorilo strategické dohody, ktoré preberajú riadenie dvoch centrálnych družstevných poľnohospodárskych skupín výrobcov v najdôležitejších triediacich a spracovateľských miestach poľnohospodárskych produktov v Grécku.

PRODUKTY (POĽNOHOSPODÁRSKE)

Družstvo spravované produkty, ktoré si zachovávajú najmä exportný charakter, pochádzajú zo všetkých geografických oblastí Grécka a týkajú sa širokého spektra produktov, ktoré pokrývajú celý kalendárny rok.

Dodávatelia

Družstvo má vytvorenú sieť 1200 spolupracujúcich dodávateľov výrobcov, s ktorými postupne v spolupráci s certifikovanými agronómami a chemikmi rozvíja integrovaný systém
manažérstva kvality výrobkov a využíva najmodernejšie metódy.

V celom tomto spektre je hlavnou prioritou dôsledné zabezpečovanie kvality produktov družstva pre konečného spotrebiteľa.
Naši dodávatelia sú rozšírení v Grécku aj v zahraničí a sú vyberaní s hlavným kritériom záruk na bezpečné a kvalitné dodávky surovín a primárnych produktov.

Zákazníkov

Zároveň sa etablovala na exportnom trhu poľnohospodárskych produktov v európskych a
ázijských krajinách, pričom má partnerstvá s prestížnymi medzinárodnými spoločnosťami v
širokom geografickom distribučnom rámci:
● EURÓPA (TALIANSKO RAKÚSKO NEMECKO HOLANDSKO FRANCÚZSKO MAĎARSKO
RUMUNSKO UKRAJINA ŠPANIELSKO BULHARSKO SRBSKO CHORVÁTSKO ČIERNA HORA
KOSOVO SLOVINSKO ČESKÁ REPUBLIKA SLOVENSKO ALBÁNSKO BOSNA BIELORUSKO)
● ÁZIA (KATAR JORDÁNSKO GRUZÍNSKO INDIA DUBAJ

Kontakt

LOGO (2)